Přihlášené příspěvky


1. DEN - 15. 3. 2022


Ing. Jan Doležal,
prezident Agrární komory České republiky

Ing. Jiřina Krajíčková, Generali Česká pojišťovna a.s.

Ing. Zoltán Tamašek, bioTomal s.r.o.,
doc. Ing. Oleg Paulen, Ph.D., S lovenská zemědělská univerzita Nitra, S lovensko

Ing. Drahomíra Musilová, BASF spol. s r.o.

v jablkách a dalších druzích ovoce
prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc., Ing. Jitka S tará, Ph.D., Ing. Tereza Horská, Ph.D., VÚRV, v.v.i.

s ohledem na degradaci reziduí pesticidů
RNDr. Aneta Bílková, VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

Ing. Jiří Havelka, RENOMIA AGRO a.s.

Dr. Andrzej Soska, Soska Konsulting, Polsko
- audio záznam zde

Ing. L uděk L aňar, Ph.D., VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

2. DEN - 16. 3. 2022


Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D., Ing. Michal S kalský, Ph.D.,
VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

Dr. Jan Pecina, TRIS International srl Bologna - Itálie,
Ing. L uděk L aňar, Ph.D., VŠÚO HOLOVOUSY s.r.o.

prof. dr hab. Kazimierz Tomala, Varšavská univerzita přírodních věd, Polsko
- audio záznam zde

Ing. Vladan Falta, Ph.D., BIOCONT L ABORATORY, spol. s r.o.

Jiří Holub, OSL AVAN AGRO s.r.o.

Avi Kahani, CEO, FF Robotics, Izrael

Dr. Andrzej S oska, S oska Konsulting, Polsko
- audio záznam zde

RNDr. Oldřich Pultar, ZEMCHEBA, s.r.o.

RNDr. Oldřich Pultar, Corteva Agriscience s.r.o.VIDEO PŘEDNÁŠKA - Řešení managementu sadů pro 21. století (sklizňový robot)