Opatření COVID-19

  1. Podmínkou účasti na akci je dodržování platných opatření v souvislosti s aktuální situací při šíření nemoci COVID 19.
     
  2. V případě zrušení akce budou již uhrazené účastnické a registrační poplatky v plné výši vráceny.
     
  3. Dle aktuálně platných pravidel se konference může zúčastnit maximálně 1000 osob


Aktuální proticovidová opatření
- Od pondělí 14. března budou respirátory povinné jen v hromadné dopravě, zdravotnictví a sociálních službách.
- Respirátory budou povinné už jen v MHD či zdravotnictví. V dubnu zmizí úplně
- Od 13 března skončí testování zaměstnanců v sociálních a zdravotnických službách a neočkovaných návštěv v těchto zařízeních.

Od 1. března:

- Není omezen počet lidí na hromadných akcích.
- Každý občan má jeden preventivní PCR test zdarma hrazen ze zdravotního pojištění - očkovaný i neočkovaný.
 
Úplné znění aktuálně platného opatření najdete na: https://koronavirus.mzcr.cz